Nên chọn Shared host hay VPS cho người dùng WordPress phổ thông?