Thông báo V/v website chập chờn – Đứt cáp quang biển